Casa O&B
24 de novembre de 2022

Rehabilitació d’edifici plurifamiliar

Reforma i rehabilitació d'edifici PLURIFAMILIAR de 6 habitatges i locals. Es tracta d'un edifici del 1900. Neoclassicisme fi s.XIX; XX que havia sofert múltiples reformes interiors per us administratiu. La intervenció reinterpreta i crea habitatges, modificant el nucli d'escala, traslladant-lo al carrer posterior per afavorir la façana comercial i dotar als habitatges d'un nucli d'accés amb ascensor i accessibilitat. El nou nucli es formalitza amb nous materials: acer, formigó i vidre. Posem en valor dels elements estructurals dels sostres per enriquir espaialment els espais habitables. També deixem testimoni de materials prexistents com el maó o la pedra.
Manresa 2019-22
Interiorisme: Marta Castellano Arq. tècnic: Estanis Nadeu
_T4A2846-ret-WEB
_T4A2679-WEB
_T4A2749-WEB
_T4A2836-WEB
_T4A2577-ret-WEB
_T4A2781-ret WEB
_T4A2698-ret2-WEB
_T4A2671-ret-WEB