Som Albert Tort i Enric Serrat. Un estudi d’arquitectura i urbanisme que treballem a partir de les necessitats del client i pel client adaptant-nos i donant respostes amb agilitat i qualitat. Tenim més de 15 anys d’experiència en l’exercici de la nostra professió.

donem un servei global de qualitat

Desprès d’un parell d’anys col·laborant plegats, al 2007 inaugurem el despatx SERRAT-TORT arquitectes S.L.P. Des de llavors més de 77.000 m2 construïts o reformats i més de 120 projectes realitzats ens donen l’experiència per afrontar nous reptes. Som un estudi d’arquitectura dinàmic, obert i amb cooperació constant amb d’altres tècnics (arquitectes tècnics, enginyers, interioristes i paisatgistes). Això ens permet oferir tots els serveis per a la redacció i direcció de projectes, gestió d’obres, urbanisme (plantejament i gestió urbanística), així com altres temes relacionats amb l’arquitectura, destacantnos per la nostra professionalitat i la voluntat de donar al client i a l’obra tota la dedicació i la qualitat que es mereix. Tenim especial cura per les preexistències tant construïdes com del lloc.
Agafem els projectes en tota la seva globalitat, intervenint en tot el procés. Des de els estudis previs econòmics i de viabilitat, passant pel projecte i direcció d’obres, gestió/management de les obres i tota la documentació posterior a aquesta.

Destaquem per la nostra professionalitat i la voluntat de donar al client i a l’obra tota la dedicació i la qualitat que es mereix, amb un tracte professional proper i de confiança.

Posem a disposició seva tots els nostres recursos tant humans com tècnics per a qualsevol tasca que li podem ser útils. Ens destaquem per l’agilitat, rapidesa de resposta, confiança i professionalitat de més de 15 anys d’exercici de la professió.

enric serrat

L’ Enric Serrat i Tatjé, es va llicenciar en arquitectura a la Universitat Politècnica de Catalunya – Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès (ETSAV), l’any 1.998-99; incorporant-se d’immediat al Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. Després de col·laborar amb diferents despatxos d’arquitectura durant la seva etapa studiantil, inaugurà el seu propi estudi l’any 2000. Des d’on va desenvolupar projectes, direccions d’obra i gestió de diferents projectes, principalment al sector de l’habitatge tant unifamiliar com plurifamiliar. Actualment cursa el Programa Superior de Direcció i Administració d’Empreses (EAE, Business School).

albert tort

L’Albert Tort i Rebull es va llicenciar en Arquitectura a la Universitat Politècnica de Catalunya, Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès (ETSAV), l’any 1.998-99; incorporantse d’immediat al Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. Les primeres experiències professionals de l’ Albert Tort es produïren com a tècnic i cap d’obra de l’empresa Constructora d’Aro S.A., sent el cap d’obra de diferents obres d’edificació, destacant-ne entre elles el Centre Tecnològic de Manresa (CTM) i l’Escola Camp Joliu a l’Arboç del Penedès. Posteriorment l’any 2002 inicia una nova etapa com a Arquitecte projectista i director Tècnic de l’empresa promotora d’habitatges Onademar Promo S.L. , on va projectar i dirigir arquitectura residencial plurifamiliar i urbanització, fins l’any 2007.